Szolgáltatás minőségi követelmények

Ügyfélszolgálat
(06 1) 487 99 00


Sebességteszt

INTERNET

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei

Minőségi mutató megnevezése Célérték
1./A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének 15 nap
2./ Az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárítás határideje 72 óra
3./ A bejelentett díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje 30 nap
4./A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása 95 %
5./ A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén 75.00 %
Az egyedi szolgáltatásminőségi követelmények célértékei - a garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebességek az előfizetői hozzáférési pontokon – az Általános Szerződési Feltételek 4/a. pontjában vannak feltüntetve.

KÁBELTÉVÉ

Egyedi szolgáltatásminőségi követelmények célértékei

Minőségi mutató megnevezése Célérték
1./ Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén valamennyi csatorna vivőszintjének értéke 60 dBμV
2/ Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén a szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbségek 3 dB
3./ Analóg műsorelosztási szolgáltatás esetén a vivő/zaj viszony 44 dB
4./ Digitális műsorterjesztés szolgáltatás esetén modulációs hibaarány (MER) 28 dB

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei

Minőségi mutató megnevezése Célérték
1./A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének 15 nap
2./ Az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárítás határideje 72 óra
3./ A bejelentett díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje 30 nap
4./A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása 95 %
5./ A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén 75.00 %

TELEFON

Az előfizetői szolgáltatások vállalt minőségi célértékei

Minőségi mutató megnevezése ÁSzF hivatkozás Célérték
1./A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének 2.3. 15 nap
2./ Az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárítás határideje 6.1.1.4. 72 óra
3./ A bejelentett díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje 6.2.2. 30 nap
4./A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása 4.1.1. 95 %
5./ A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén - 75.00 %
 
6./ Sikertelen hívások aránya - 2 %
7./ Hívás felépülési idő - 12 másodperc

Szolgáltatás minőségi követelmények letölthető formátumban


Adobe PDF típusú fájl. Szolgáltatás minőségi követelmények - Internet 2013.
10.11.
Adobe PDF típusú fájl. Szolgáltatás minőségi követelmények - Kábeltévé 2013.
10.11.
Adobe PDF típusú fájl. Szolgáltatás minőségi követelmények - Telefon 2013.
10.11.